Kā tas bija jau paredzams, operācijas beigās alnis aizlaidās nezināmā virzienā.