FOTO: Petr Bonek/Shutterstock

Latvijas meži un daba ir īsts lepnums. Lai dabā uzturēties būtu patīkami, tā ir jāmīl, jāsaudzē un jāaprūpē, tāpēc to vērtīgi iepazīt un apgūt jau no mazotnes. Kā to iemācīt jau no bērna kājas, vēsta "Latvijas valsts meži".

Veidu, kā dabu iepazīt, ir daudz, bet sākt var ar pavisam vienkāršām lietām - doties pie dabas krūts pārgājienos, ogot, sēņot, aicināt mežu iepazīt padziļinātāk skolās kopā ar klasesbiedriem, kādu maltīti ar ģimeni pagatavot un baudīt pie dabas, ieklausoties putnu dziesmās.

Izzini mežu!

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ik gadu AS "Latvijas valsts meži" aicina skolas mācīties no dabas. Sākot no pirmsskolu ķipariem un beidzot ar augstskolu studentiem un pedagogiem - ikvienam ir iespēja doties Latvijas valsts mežu takās un stiprināt skolā iegūtās zināšanas ar praktiskiem uzdevumiem dabā. Katru gadu vairāk nekā 20 000 bērnu, jauniešu un skolotāju izzina mežu daudzveidīgajās LVM skolu programmās!

5 līdz 7 gadus jauniem bērniem AS "Latvijas valsts meži" izstrādājuši ekoprogramma pirmsskolām - "Cūkmena detektīvi". 

Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem!

Ekoprogramma ir dalīta divos gados. Pirmajā mācību gadā bērni apgūst četras tēmas - "Meža netīrie noslēpumi", "Cūkmenam pa pēdām", "Mežs rotaļlietu kastē" un "Audzēsim skābekli!", turpretim otrajā gadā bērni kopā ar audzinātāju dodas trīs izzinošos piedzīvojumos - rudenī, ziemā un pavasarī.

Dabisku iespēju 1. - 6. klasēm mācīties no dabas sniedz mammadaba meistarklase, kuras ietvaros skolas tiek aicinātas apgūt mācību stundas ārā - skolas pagalmā un Latvijas valsts mežos. Programmas ietvaros mācību gada laikā klasei kopā ar skolotāju jāpaveic 3 meistardarbi.

LVM Meža olimpiāde - radošs un veselīgs āra mācību spēļu ideju konkurss 7. - 9. klašu komandām ar galveno balvu čempionu komandai - aizraujošu dabas ekspedīciju.

Olimpiādes mērķis ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos ārpus telpām - dabā, veicinot jauniešu izpratni par mežu. Galvenā balva – apmaksāts autobuss skolas izvēlētai mācību ekskursijai 500 eiro vērtībā, iekļaujot kādu no mammadaba tūrisma objektiem!

Projekta "Skola 2030" ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozaru Izglītības Inovāciju centra (SIIC) ekspertiem un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) profesionāļiem, ir izstrādāts jauns starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem "Pētījums mežā", kurā saistīti ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmeti.

Šī temata ietvaros skolēni var autentiskā kontekstā izstrādāt pētījumu par Latvijai nozīmīga resursa – meža apsaimniekošanas iespējām.

FOTO: Unsplash

Nemēslo mežā!

Kā liecina SKDS aptaujas dati, mežos katru gadu atpūšas vismaz 82% Latvijas iedzīvotāju, un atpūtnieku skaits arvien palielinās. Taču vienlaikus saasinās arī mežu piesārņojuma problēma – atpūtai dabā cilvēki aizvien vairāk izmanto vienreiz lietojamos traukus, salvetes, iesaiņojumu, grilus, ko atstāj turpat mežā. Vislielākās raizes mežam sagādā pieaugošais plastmasas atkritumu īpatsvars, kas atšķirībā no papīra nesadalās.

Kā liecina AS "Latvijas valsts meži" (LVM) prakse, viena kubikmetra atkritumu savākšana mežā izmaksā vairāk, nekā tā noglabāšana atkritumu poligonos. Atkritumu savākšana mežā ir vēl dārgāka, ja atkritumi ir izkliedēti lielā teritorijā. Izdarot aprēķinus, var secināt, ka atkritumu savākšana mežā izmaksā vidēji 45 EUR/m3.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Sadzīves atkritumu savākšanu un apglabāšanu Latvijā galvenokārt veic atkritumu savākšanas uzņēmumi. Tomēr ne visi iedzīvotāji ir noslēguši līgumus par atkritumu savākšanu, kā rezultātā atkritumi tiek izbērti mežos, ceļmalās, atklātu ūdenstilpju tuvumā un citās neatļautās vietās.

Mežos LVM darbinieki nereti konstatē dažādus lielgabarīta atkritumus – sadzīves tehniku, mēbeles, santehniku, būvgružus u.tml. Diemžēl nav izveidojusies lielgabarīta atkritumu savākšanas kultūra, lai gan sistēma teorētiski pastāv.

FOTO: LETA

Kā pasargāt mežu no uguns?

Lai gan meža aizsardzībai no uguns ir veikti profilaktiski pasākumi, tas neizslēdz meža ugunsgrēka iespējamību, tāpēc, ja tādu pamanāt, nekavējoties jāziņo glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Galvenais mežu ugunsgrēku iemesls ir cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība.

3

Meža ugunsgrēks var izcelties cilvēka neapzinātas rīcības rezultātā. Lai no tā izvairītos, aizliegts ugunsnedrošajā laika posmā – no pavasara līdz rudenim – kurt ugunskurus ārpus speciāli tam ierīkotām vietām, kā arī atstāt tos bez uzraudzības, nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, ārpus meža ceļiem braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī izmest atkritumus, jo tie var kļūt par uguns nelaimes cēloni vai veicināt uguns liesmu izplatību.

Ugunskurā nedrīkst dedzināt plastmasas izstrādājumus, jo no tiem izdalās toksiskas gāzes, kuras ieelpojot var nodarīt kaitējumu veselībai. Arī aerosolu baloni un degoši šķidrumi var uzliesmot un eksplodēt, radot draudus cilvēku veselībai un drošībai.

Atpūtas vietu drīkst pamest tikai tad, kad ugunskurs pilnībā nodzēsts – tas nekūp.

3

Tam izmanto ūdeni vai arī minerālaugsni (smilti, smalku granti). Beznokrišņu laikā katra mazākā uguns dzirkstele var izraisīt meža ugunsgrēku.

Ja mežā ir izcēlies ugunsgrēks, tā atklājējam nekavējoties jāziņo pa tālruni 112. Ja uguns atklājējs pārzina apkārtnes mežus, tad lūgums sazināties ar LVM meža iecirkņa vadītāju, lai informētu par nelaimi, zvanot uz vadītāja telefona numuru. Tas veicinās operatīvāku ugunsgrēka dzēšanu, jo arī LVM meža iecirkņiem ir pieejams nepieciešamais aprīkojums ugunsgrēka dzēšanai.

Ugunsgrēka atklājējam pašam jānovērtē situācija (apģērbs, veselības stāvoklis, ugunsgrēka veids un stiprums, u.t.t.) un, ja iespējams, jāuzsāk ugunsgrēka dzēšana ar pieejamiem līdzekļiem. Tomēr, ja pastāv veselības apdraudējuma risks, dzēšanas darbus neuzsāk vai nekavējoties pārtrauc.

Personai, kas atklājusi meža ugunsgrēku un par to ziņojusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai meža iecirkņa vadītājam, kā kontaktpersonai jāpaliek pie ugunsgrēka drošā attālumā līdz ierodas pirmā ugunsdzēsēju ekipāža.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.

Seko mums arī Instagram un TikTok – uzzini visu pirmais!  

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE FOTO