17. jūlijā Vidzemē notika Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rotas un Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta kopīgās mācības "Ausma", kuru laikā vingrināta cilvēku spēja sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju uz civilajām ārstniecības iestādēm konvencionālā konflikta gadījumā.

Mācību laikā Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Medicīnas rota vienlaicīgi izvērsa trīs mobilos cietušo aprūpes punktus, uz kuriem brigādes karavīri-glābēji nogādāja cietušo karavīru lomu spēlētājus. Aprūpes punktos medicīnas rotas speciālisti veica cietušo šķirošanu, stabilizāciju līdz pacientu tālākai evakuācijai uz medicīnas iestādi. Tālāk cietušie tika nogādāti pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kuri ar operatīvo transportlīdzekli cietušos nogādāja uz medicīnas iestādēm – Vidzemes slimnīcu, Cēsu klīniku un Madonas slimnīcu.

"Mācību mērķis ir sasniegts, jo vingrinājumā pārliecinājāmies, ka abi dienesti ir spējīgi organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju konvencionālā konflikta gadījumā. Ir izdarīti gala secinājumi, tie tiks integrēti arī nākamo šāda veida mācību scenārijā.

Augstu novērtēju Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta spēju īsā laikā apgūt un adaptēties mūsu informācijas aprites plūsmā, izmantojot militārās ziņošanas formu, terminus un specifiku. Uzskatu, ka šāda veida mācības brigādes Medicīnas rotai ir nozīmīgākās gadā, jo tajās tiek pārbaudītas gan medicīnas personāla, gan karavīru-glābēju, gan komandvadības elementu spējas," secina Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Roberts Innus.

"Mācībās piedalījās deviņas dienesta mediķu brigādes no visas Latvijas, kā arī mediķi no Operatīvās vadības centra, kuri attālināti koordinēja brigāžu darbu ar cietušajiem, nodrošinot mediķu nokļūšanu līdz pacientu pārņemšanas punktiem.

Kopīgajās mācībās izspēlējām cietušo pārņemšanu uz ceļiem dažādās Latvijas vietās un viņu nogādāšanu ārstniecības iestādēs. Pretstatā ikdienas situācijai, kad darbs norit pateicoties modernām tehnoloģijām un navigācijai, šai reizē jauns un vēl nebijis izaicinājums dienesta mediķiem bija pārņemšanas punktu atrašana izmantojot koordinātes un papīra karti.

Šīs mācības bija vērtīga pieredze, kas ļaus būtiski uzlabot dienesta gatavību ārkārtas situācijās, notiekot militāram konfliktam," stāsta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ārkārtas situāciju gatavības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Juris Raudovs.

Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīkotajās mācībās "Ausma" novērotāju statusā piedalījās arī Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba pārstāvji.

Lasīt un pievienot komentāru

JAUNĀKIE FOTO